Prijave dijakov gimnazije na ekskurzijo v okviru proste izbire OIV v šolskem letu 2019/20.